ฟาร์มเมลอน Papa’SAM

  ฟาร์มเมลอน Papa’SAM
ฟาร์มเมลอนน่าเที่ยวของอยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวนเมล่อน เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูก และยังได้ชิมเมลอนหลากหลายสายพันธุ์อร่อย ๆ อีกด้วย ซึ่งเมลอนแต่ละลูกเนื้อหอม หวาน และฉ่ำ ด้วยเพราะการดูและและใส่ใจในทุกขั้นตอนการปลูก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้บริโภคผลผลิตคุณภาพเยี่ยมและมีคุณภาพจากฟาร์มเมล่อน Papa’SAM นั่นเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก
ฟาร์มเมล่อน Papa'SAM บางไทร โทรศัพท์ 091 784 2345