พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา

 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา
 ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบทั้งหมด 3 อาคาร คือหมู่อาคารเรือนไทย, อาคารศิลปะในประเทศไทย และอาคารเจ้าสามพระยา แต่ละอาคารจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนในอดีต ศิลปวัตถุสำคัญมากมายจากสมัยอยุธยา เป็นพิพิธภัณฑ์อันมั่งคั่งด้วยสมบัติล้ำค่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรอยุธยา ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม (เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือโทรศัพท์ 035 241 587)